Ostanie dni na złożenie wniosku do Programu WoodINN

Zachęcamy do składania wniosków do Programu WoodINN.
Termin upływa 28 kwietnia. 
Program sektorowy WoodINN został zainicjowany przez partnerstwo Konsorcjum Podmiotów Kluczowych Technologii Drzewnych i Leśnych WOODSTRATEG oraz Konsorcjum przedsiębiorstw branży meblarskiej i instytutu naukowego. W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k. oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jako liderzy partnerskich konsorcjów złożyli w roku 2016 studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie Programu sektorowego WoodINN. 
 
Szczegółowe cele Programu WoodINN to:
  • Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej podmiotów sektora leśno-drzewnego i meblarskiego
  • Wzrost innowacji w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim
  • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko podmiotów sektora leśno-drzewnego i meblarskiego.
 
Zakres tematyczny Programu obejmuje następujące obszary badawcze:
  • Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego
  • Innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych
  • Innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim.
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu Programu wynosi 120 mln zł.
 
Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców. Zachęcamy do udziału.