Patronat Honorowy Marszałka Województwa

Miło nam poinformować, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin po raz kolejny objął nasze wydarzenia -Targi Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMIA oraz  Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie - PATRONATEM HONOROWYM.
 
Przemysł drzewny i meblarstwo to jedna z inteligentnych specjalizacji regionu Warmii i Mazur. Zgodnie z raportem końcowym Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku na Warmii i Mazurach w branży tej działało 5,7 tysiąca firm, co oznacza, że jest to inteligentna specjalizacja regionu reprezentowana przez najwięszą liczbą podmiotów gospodarczych. To ogromny potencjał rozwojowy dla naszego regionu, a Międzynarodowe Targi Meblowe i Targi AMIA ze względu na biznesową formułę i międzynarodowy charakter pozwalają znakomicie go wykorzystać, nie tylko w kontekście gospodarczym, ale również promocyjnym. 
Jesteśmy przekonani, że wsparcie Pana Marszałka pozwoli nam w większym stopniu wpłynąć na sukces regionalnego oraz polskiego meblarstwa oraz nada obu wydarzeniom odpowiednią rangę. 
 
Dziękujemy.